"Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir.

Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır"

Hasan Hüseyin Yıldırım

 

  

 ABSAM | SATİM | kitap |  analiz | iletişim english


ANALİZ


Yıldırım HH. (2017). Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme. ABSAM Analiz, 2017/2, Ankara.

Yıldırım HH. (2017). Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları, ABSAM Analiz, 2017/1, Ankara.


Ankara HG. (2016). Türkiye'de Doğurganlığın Bölgesel Analizi, ABSAM Analiz, 2016/2, Ankara.

Ankara HG. (2015). Türkiye'de Çocuk Ölümlülüğü ve Doğurganlık Analizi, ABSAM Analiz, 2015/4, Ankara.

Yıldırım HH. (2015). Seçimler, Sağlık ve Siyaset®: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Işığında Bir Değerlendirme, ABSAM Analiz, 2015/1, Ankara. Yıldırım HH. (2015). Türkiye Aile Hekimliği Modeli: Avrupa Birliği Pratiği İle Karşılaştırmalı Bir Analiz, ABSAM Analiz, 2015/3, Ankara.
Yıldırım HH. (2015). Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Resmin Neresinde? Ne Yapmalı? ABSAM Analiz, 2015/2, Ankara.

Yıldırım HH. (2016). Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri: Markalaşma Yolunda Türkiye İçin Stratejik Bir İş Modeli Önerisi ABSAM Analiz, 2011/2, Ankara.


AR-GE


> Sağlık Turizminde Rekabetçi Üstünlük Analizi ve Markalaşma Projesi [ABSAM-SATUMAR]

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi, Sağlık Turizminde Markalaşma [SATUMAR]projesi üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıntılar için tıklayınız.


> Sağlık Turizmi Bileşik Endeksi Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi [STBE]

Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi, dünyada ilk kez olmak üzere Sağlık Turizmi Bileşik Endeksi [STBE] geliştirmektedir.

Ayrıntılar için tıklayınız.


> Türkiye Sağlık Sistemi İncelemeleri Projesi [ABSAM-TÜSSİP]

Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreten ABSAM, Türkiye sağlık sisteminin ve politikalarının araştırılması ve geliştirilmesi kapsamında ABSAM Türkiye Sağlık Sistemi İncelemeleri Projesini [ABSAM-TÜSSİP] başlatmıştır.

Ayrıntılar için tıklayınız.

KİTAP


Konca M ve Yıldırım HH. (2017). Sağlık Sistemlerinde Mali Alan Yaratma: Kuram ve Uygulama. 1. Baskı, ABSAM, Ankara. Yıldırım HH. (2015). Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Kuram ve Uygulama. 1. Baskı, ABSAM , Ankara.

Yıldırım HH. (2016). Sağlık ve Siyaset® Yazıları.  1. Baskı, ABSAM , Ankara. Yıldırım T ve Yıldırım HH. (2015). Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırmaları.  3. Baskı, ABSAM , Ankara.

DİĞERLERİ


Kanun No: 6764 (02/12/2016) [İntihal Hükümleri!]

(1) Kamu görevlileri için uyarma cezası

“(g) İncelenmek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.”

 (5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma

“Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil; başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.”


 

 

 


Özer Ö, Yıldırım HH ve Yıldırım T. (2015). Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik: Kuram ve Uygulama. 1. Baskı, ABSAM , Ankara Yıldırım HH ve Yıldırım T. (2015). Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri.  1. Baskı, ABSAM , Ankara. 
Yıldırım T. (2015). Avrupa Birliği, Sağlık Çalışanları ve Türkiye: Serbest Dolaşım ve Potansiyel Göç. 1. Baskı, ABSAM , Ankara. Yıldırım HH. (editör). (2012). Sağlık Sigortacılığı. Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir.
 
Atasever M. (2015). Türkiye İlaç Sektörü Analizi.  1. Baskı, ABSAM , Ankara.  

POLMER bir markasıdır.


   


2004-2017 ©  ABSAM | ABSAĞLIK | POLMER | SEKOMER | SAĞLIK VE SİYASET | TASF-TEHF | SATİM | SATUM | | SATUMAR | MEHOC | SASİM | TÜSAM 'da yayımlanan yazı, haber vs. kaynak gösterilmeden alınamaz, alıntı da yapılamaz. Tüm hakları saklıdır.

Web sayfalarımızda yer alan logolarımız ve markalarımız tescillidir. Başkaları tarafından kullanılamaz.